พญ.สุคนธา ตรีฤทธิวิไล
พญ.สุคนธา ตรีฤทธิวิไล
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
เฉพาะทาง : กุมารศัลยกรรม
การศึกษา :
– แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– วุฒิบัตรกุมารศัลยกรรม, โรงพยาบาลศิริราช
เวลาออกตรวจ : ทุกวันพุธ เวลา 16.00 -18.00 น.