ชื่อ : แพทย์หญิงวิภาดา กระจ่างดารา
ชื่อ : แพทย์หญิงวิภาดา กระจ่างดารา
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์
เฉพาะทาง :
แพทย์ :
การศึกษา :

– สาขา กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics ) แพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– แพทย์ประจำบ้าน สาขา กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics ) แพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ