แพทย์หญิงวัลลภา ไชยมโนวงศ์
แพทย์หญิงวัลลภา ไชยมโนวงศ์
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์
เฉพาะทาง :
แพทย์ :

การศึกษา :

– คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
– สาขา กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics ) วชิรพยาบาล

เวลาออกตรวจ :