แพทย์หญิงวริยา อึ่งเส็ง
แพทย์หญิงวริยา อึ่งเส็ง
ความชำนาญพิเศษ :จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
เฉพาะทาง : –

การศึกษา :

– วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ : นัดหมายล่วงหน้า หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 9125, 9126