ชื่อ : นายแพทย์วิวัฒน์ จรัญเรืองธีรกุล
ชื่อ : นายแพทย์วิวัฒน์ จรัญเรืองธีรกุล
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยประสาท

เฉพาะทาง :

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– วุฒิบัตร ประสาทศัลยศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : –

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 142, 143