นพ.วรวัธ บุญญาจันทร์
นพ.วรวัธ บุญญาจันทร์
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

เฉพาะทาง : สูติศาสตร์

แพทย์ : ปรึกษา

การศึกษา :

– สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)
– เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล)

เวลาออกตรวจ : –

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์สูตินรีเวช ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 221, 222