Drive Thru จอด ฉีด จ่าย ไม่ต้องลงจากรถ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2020
ราคาพิเศษ 550 บาท

สอบถามเพื่อรับบริการ
โทร. 086-348-7696, 090-993-0781
สายด่วน 1715

ระยะเวลา 27 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563
หมายเหตุ: ให้บริการตั้งแต่อายุ 6 ปี ขึ้นไป