บอกลา โรคอ้วนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย “โปรแกรมตรวจสุขภาพ
สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก”
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดน้ำหนักโดยเฉพาะ
ปลอดภัย ให้คำแนะนำอย่างถูกวิธี
2 โปรแกรมแนะนำ ให้หุ่น Fit & Firm อีกครั้ง
โปรแกรม Fit ราคา 1,990 บาท จากปกติ 3,540 บาท
โปรแกรม Fit Plus
ราคา 14,500 บาท จากปกติ 17,685 บาท
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม:
ศูนย์ผิวหนังและความงาม
(+66)34-417-999 ต่อ 9135
สายด่วน: 1715