ฝากครรภ์ ครั้งแรก
รับฟรี อัลตร้าซาวด์ 2 มิติ 1 ครั้ง
เฉพาะกรณี ที่มีการเจาะเลือด เพื่อฝากครรภ์ เท่านั้น

สอบถามรายละเอียด และนัดหมายล่วงหน้า
ได้ที่ : ศูนย์สูติ-นรีเวช และผู้มีบุตรยาก โทร. (034) 417-999 ต่อ 158, 221, 222
สายด่วน 1715