โรงพยาบาลเอกชัย ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ พื้นที่ 4 สภากาชาดไทย และ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
“ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคโลหิต” ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. มีผู้รับบริการ ญาติ แพทย์ และพนักงานโรงพยาบาล ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีนายแพทย์กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ผู้สนใจบริจาคโลหิต ที่โรงพยาบาลเอกชัย สามารถร่วมกิจกรรมได้ในครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565