*หมายเหตุ เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งรับสิทธิ์ซื้อ “รายการตรวจเพิ่ม” ในราคาพิเศษจากทางโรงพยาบาล

รายการ  ราคาปกติ  ราคาพิเศษ
ตรวจภายในและตรวจหามะเร็งปากมดลูก(Thin Prep)  1,800  1,400
ตรวจภายในและตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Thin Prep+HPV DNA) 5,800 5,000
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์(T3, T4, FT3, FT4, TSH)  2,200 1,850
ตรวจระดับน้ำตาลสะสมเฉลี่ยในเลือด(HbA1C)  660  560
ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก(PSA) 1,320  1,100
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในตับ(Alpha-Fetoprotein)  550  460
ตรวจการทำงานของถุงน้ำดีและตับอ่อน(Gamma GT) 605 490
ตรวจหามะเร็งลำไส้(CEA) 880 700
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร(CA-19-9)  1,320 1,100
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่(CA-125)  1,650  1,100
ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม(CA-15-3)  1,540  1,290
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี(Anti HCV)  990  820
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) 500 390
ตรวจหามะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์(Mammogram With Ultrasound)  3,500  2,900
ตรวจภาวะการอักเสบในร่างกาย C-reactive protein(CRP)  770  650
ตรวจภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง(CAVI)  1,650  1,100
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง(Echocardiogram)  4,500  3,400
ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย(EST)  3,800  3,200
ตรวจอัลตร้าซาวด์หน้าท้องส่วนบน(Ultrasound Upper Abdomen)  1,870  1,550
ตรวจอัลตร้าซาวด์หน้าท้องส่วนล่าง(Ultrasound Lower Abdomen)  1,870  1,550
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด(Ultrasound Whole Abdomen)  3,300  2,800
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ดูความผิดปกติของสมอง(CT Scan)  5,500  4,000
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์อื่นๆ(CT Scan)  ลด 10%
ทดสอบภูมิแพ้(Skin Test)  1,300  1,170
ฟอกสีฟัน  8,000  6,500
สวนแป้งเพื่อดูทางเดินอาหารส่วนปลาย (Barium Enema)  4,000  3,400
ตรวจสมรรถภาพจอประสาทตา ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา(Non-Mydriatic Retina Camera)  1,000  800
ตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ 40 ชนิด (Allergy Screening 40) 3,200 2,700
ตรวจวิเคราะห์มวลกระดูกด้วยเครื่อง Bone Mineral Density 1 ส่วน 1,000 800
ตรวจวิเคราะห์มวลกระดูกด้วยเครื่อง Bone Mineral Density 3 ส่วน  2,400  2,100
ตรวจวิเคราะห์ BMI และไขมันในร่างกาย (ฺBMI and fat body) 3,000 2,500