ตกแต่งริมฝีปาก 1 ข้าง  15,000 บาท
 ตกแต่งริมฝีปาก 2 ข้าง  29,000 บาท
 ทำลักยิ้ม / ข้าง  9,000 บาท
 เสริมโหนกแก้ม 2 ข้าง  25,000 บาท
 ตัดมุมกรามนอกปาก (1 คืน 2 วัน)  80,000 บาท
 ตัดมุมกรามในปาก (1 คืน 2 วัน)  90,000 บาท
 เสริมคาง  19,000 บาท
 ดึงหน้า (1 คืน 2 วัน)  65,000 บาท
 ดึงคอหรือดึงหน้าผาก Neck or Forehead Lifting (1 คืน 2 วัน)  60,000 บาท
 ดึงคอเพิ่มจากการ ดึงหน้า หรือ หน้าผาก (2 คืน 3 วัน)  50,000 บาท
 ดึงหน้า+คอ+หน้าผาก (2 คืน 3 วัน)  160,000 บาท