เหลาลูกกระเดือก 15,000 บาท
เสริมโหนกแก้ม 2 ช้าง 25,000 บาท
ดูดไขมันเฉพาะส่วน/ส่วนละ (พัก 1 คืน 2 วัน) 40,000 บาท
ตัดไขมันหน้าท้อง/แก้หน้าท้องลาย (พัก 2 คืน 3 วัน) 85,000 บาท
แปลงเพศชายเป็นเพศหญิง พร้อมเลเบีย (พัก 7 คืน 8 วัน) 195,000 บาท
เสริมสะโพก (พัก 3 คืน 4 วัน) 120,000 บาท
รีแพร์/ผ่าตัดยกมดลูก 45,000 บาท
ตกแต่งปากช่องคลอด 25,000 บาท
ตกแต่งช่องคลอด (ผู้ที่ไม่เคยมีบุตร/เคยมีบุตร) 25,000 บาท
ตกแต่งแคมเล็ก 19,000 บาท
ตกแต่งแคมใหญ่ 28,000 บาท
แก้ไขช่องคลอดหย่อนยาน/หรือกระบังลมหย่อน (1 คืน 2 วัน) 55,000 บาท