fbpx

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง 2019-01-30T09:38:47+07:00
  • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Exam)
  • ตรวจหามะเร็งลำไส้ (CEA)
  • ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (CA-19-9)
  • ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) ชาย
  • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (Alpha-Fetoprotein)
  • ตรวจหาเซลล์มะเร็งรังไข่ (CA 125) หญิง
  • ตรวจภายในและตรวจหามะเร็งปากมดลูก (Thin Prep) หญิง
  • ตรวจหามะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์ (Mammogram With Ultrasound) หญิง
  • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen) ชาย
  • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen) หญิง