fbpx

โปรแกรมตรวจสุขภาพการทำงานของตับอย่างสมบูรณ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพการทำงานของตับอย่างสมบูรณ์ 2019-01-30T09:35:13+07:00
 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Exam)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (Alk. Phosphatase)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (Alpha-Fetoprotein)
 • ตรวจหาสารโปรตีนในร่างกาย (Total Protein)
 • ตรวจหาสารโปรตีนในร่างกาย (Alblumin)
 • ตรวจหาสารโปรตีนในร่างกาย (Globulin)
 • ตรวจภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง (Direct Bilirubin)
 • ตรวจภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง (Total Bilirubin)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
 • ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
 • ตรวจหาประวัติภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBc)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper  Abdomen)

ตรวจคัดกรองมะเร็ง