“อุ่นใจ เมื่ออยู่ในมือหมอ”

สำหรับท่านที่ผลพบเชื้อโควิด
ควรแยกตัวออกมาจากบ้าน
เพื่อป้องกันการติดต่อคนในครอบครัว

โรงพยาบาลเอกชัยจัดห้องพักสำหรับท่านที่เป็นกลุ่มอาการสีเขียว
ราคาพิเศษ เหมาจ่าย 7 วัน

  • รวมค่าแพทย์เยี่ยมทุกวัน
  • ค่าพยาบาลดูแล
  • ค่าอาหาร
  • ค่ายารักษาที่เกี่ยวกับโควิด
  • ค่าตรวจแลปและเอกซเรย์
  • ใบรับรองแพทย์

ติดต่อ แผนกรับผู้ป่วยใน โทร 034 417999, 1715 ต่อ 107,108