เพื่อให้กลับมาเดินได้ดีอีกครั้ง

แพคเกจผ่าตัด 160,000 บาท/ข้าง

รวมนอนพัก 5 วัน 4 คืน
รวมค่าแพทย์ ค่าห้องผ่าตัด
ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์

ราคาดังกล่าวไม่รวม ข้อเทียม

ติดต่อสอบถาม : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โทร.: 034-417-999 หรือ 1715 ต่อ 132, 133

บทความข้อเข่าเทียม

บทความข้อสะโพกเทียม