ชื่อ : นายแพทย์จิระชัย ธิมาชัย
ชื่อ : นายแพทย์จิระชัย ธิมาชัย
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :
– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– วุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ : วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 19.00 น.