โปรแกรมกระตุ้นเปิดท่อน้ำนม (สำหรับคุณแม่ภาวะท่อน้ำนมอุดตัน)
นวด ประคบร้อนและรักษาด้วยเครื่อง Ultrasound

700 บาท 1 ข้าง / 1 ครั้ง

1,300 บาท 2 ข้าง / 1 ครั้ง

หมายเหตุ:

  1. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
  2. ปรึกษาปัญหาการให้นมบุตรได้ที่ ศูนย์กุมารเวช โทร. 1715 ต่อ 9211, 9222