เพื่อปากเรียวกระจับได้รูป โดยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง

– ริมฝีปากบน ราคา 15,000 บาท
– ริมฝีปากบน-ล่าง ราคา 29,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ศัลยกรรมความงาม
โทร.034-471999 สายด่วน 1715 ต่อ 132, 133