หลังติดโควิดยังมีอาการ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายไอเรื้อรัง นอนไม่หลับ อาจมีปัญหาลองโควิด