กังวลลูกป่วย หลังหายจากโควิด-19
MIS-C คืออะไร?
MIS-C (Multisystem Inammatory Syndrome in Children) ภาวะการอักเสบของอวัยวะทั่วร่างกายภายหลังการติดเชื้อโควิดประมาณ 2-8 สัปดาห์ เกิดจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อโควิด

อาการ ลูกน้อยจะมีอาการไข้สูง และอาการการอักเสบของระบบอื่นๆ ร่วมด้วยอย่างน้อย 2 ระบบ คือ ตาแดง ปากแดง มือเท้าบวม คลำพบก้อนต่อมน้ำน้ำเหลืองโต อาเจียน ปวดท้อง หากอาการรุนแรงมาก อาจช็อก อันตรายต่อชีวิตได้