ชื่อ : แพทย์หญิงมุกดา บุญญฤทธิพงษ์
ชื่อ : แพทย์หญิงมุกดา บุญญฤทธิพงษ์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรกรรม

เฉพาะทาง : โรคไต

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ

– วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ – วันพุธ เวลา 08.30 – 15.30 น. , วันพฤหัสบดี 08.00 – 16.00 น. วันศุกร์ เวลา 08.00 – 14.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์อายุรกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111