ลดการติดเชื้อ COVID-19
ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค
ด้วยการอบโอโซน และ UV ที่บ้าน มาตรฐานโรงพยาบาล

 • ปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง
 • ครบคลุมทุกพื้นที่ ทุกซอกทุกมุม
 • ไม่เป็นพิษต่อเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่ต้องเก็บห้องก่อนอบ
 • อบในห้องที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
 • ยับยั้งเชื้อโรคได้ต่อเนื่องถึง 8 สัปดาห์
 • โอโซนฆ่าเชื้อในมุมอับได้ดี
 • UV ฆ่าเชื้อในที่โล่งได้ดี
 • ลดการติดเชื้อโควิด 19
 • ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค ด้วยการอบโอโซน และ UV ที่บ้าน
 • มาตรฐานโรงพยาบาล

หมายเหตุ
– ระยะทางไม่เกิน 35 กม. จากโรงพยาบาล ไม่คิดค่าเดินทาง
– ระยะทางเกิน 35-50 กม. คิดค่าเดินทางเพิ่ม 500 บาท
– ระยะทางเกิน 51 กม. ขึ้นไป คิดค่าเดินทางเพิ่ม 1,000 บาท

สนใจติดต่อสอบถาม:
โทร 034-417999 หรือ 1715 ต่อ 9137
แผนกการตลาด 085-9434032