ชื่อ : แพทย์หญิงพนัชพร จันทะผอง
ชื่อ : แพทย์หญิงพนัชพร จันทะผอง
ความชำนาญพิเศษ : จิตเวช
เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– จิตเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : วันอังคาร 15.00 – 18.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์อายุรกรรมได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111