งานใหญ่มากวิกับกิจกรรมอบรมคุณแม่ตั้งครรภ์ ในหัวข้อ
“เสริมสร้างพัฒนาการลูกตั้งแต่ในครรภ์ สู่พัฒนาการลูกที่สมบูรณ์”
โดย นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการ รพ.เอกชัย เป็นผู้กล่าวต้อนรับคุณแม่ผู้ร่วมงาน กว่า 58 ครอบครัว ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับความรู้ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ พญ.กิ่งแก้ว มิ่งสุทธิพร สูติ-นรีเวช ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และภาวะมีบุตรยาก และ คุณพิริยา พงษ์ประติยานนท์ พยาบาลวิชาชีพ ด้านทารกแรกเกิด พร้อมร่วมชมกิจกรรมภายในงาน อาทิ สาธิตเมนูพิเศษ สำหรับสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ และเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากบูธจำหน่ายสินค้าคุณแม่และเด็ก เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา