ปวดท้องน้อยเรื่องรัง ประจำเดือนผิดปกติ
ตรวจหาความผิดปกติด้วยการส่องกล้อง (ฟื้นตัวเร็ว แผลเล็ก)

1.การส่องกล้องวีดีทัศน์เพื่อตรวจภายในมดลูกผ่านทางปากมดลูก
2.การตัดชิ้นเนื้อ/ก้อนเนื้อในมดลูก ผ่านทางกล้องวีดีทัศน์
3.การส่องกล้องวีดีทัศน์เพื่อตรวจดูอวัยวะภายในอุ้งเชิงกราน ผ่านทางหน้าท้อง
4.การผ่าตัดท่อนำไข่ หรือการผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ ผ่านกล้องวีดีทัศน์

สอบถามรายละเอียด ศูนย์สูตินรีเวช และผู้มีบุตรยาก
โทร.1715 ต่อ 158, 221, 222