ซื้อแล้วฉีดได้เลย…ไม่ต้องรอ
วัคซีนซิโนฟาร์ม (SINOPHARM)
ราคาเข็มละ 900 บาท
ปริมาณ 0.5 ml.
หมายเหตุ:
1. สามารถฉีดในเด็กอายุ 6 ปี ขึ้นไป
2. ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 21 วัน หรือ 3 สัปดาห์
3. เตรียมบัตรประชาชน, สูติบัตร ในการฉีดวัคซีน
4. วัคซีนรวมค่าบริการ, เวชภัณฑ์และประกัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30 – 17.00 น.
โทร. (034) 417-999 สายด่วน 1715
เด็ก ศูนย์เด็กสุขภาพดี อาคาร B ต่อ 9211
ผู้ใหญ่ ศูนย์วัคซีน อาคาร A ต่อ 122, 124
บริการฉีดนอกสถานที่ 50 ท่านขึ้นไป ต่อ 9647