พญ.ธัญลักษณ์ วิถีธนะวนิช
พญ.ธัญลักษณ์ วิถีธนะวนิช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
เฉพาะทาง : โรคผิวหนังเด็ก
แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :
– กุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
– กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา แพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนังเด็ก

เวลาออกตรวจ : วันเสาร์ เวลา 10.00 – 15.00 น.
หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์กุมารเวช ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 9221, 9237