พญ.ธัญลักษณ์ วิถีธนะวนิช
พญ.ธัญลักษณ์ วิถีธนะวนิช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
เฉพาะทาง : โรคผิวหนังเด็ก
แพทย์ : ประจำ
การศึกษา :กุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เวลาออกตรวจ : วันเสาร์ เวลา 10.00 – 15.00 น.