พญ.ธัญลักษณ์ วิถีธนะวนิช
พญ.ธัญลักษณ์ วิถีธนะวนิช
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
เฉพาะทาง : โรคผิวหนังเด็ก
แพทย์ : ประจำ
การศึกษา :กุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 15.00 น. และวันเสาร์ เวลา 07.00 – 12.00 น.