นพ.ธราดล เล็กสุพรรณโรจน์
นพ.ธราดล เล็กสุพรรณโรจน์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิตรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

– วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ : อังคาร – เสาร์ 07.00 – 16.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

2019-05-07T09:05:22+07:00