มอบสุขภาพที่ดีให้ “คนที่คุณรัก” ด้วยโปรแกรม

ตรวจอัลตร้าซาวด์ส่วนล่างพร้อมปรึกษาสูติแพทย์
ราคาพิเศษ 990 บาท
(ราคาปกติ 2,300 บาท)

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

สอบถามรายละเอียด
ศูนย์สูติ-นรีเวช และผู้มีบุตรยาก 1715 โทร. 221, 222