วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ล่าสุด ปี 2022

(Influenza vaccina with 4 strains) : A/Victoria, A/Darwin, B/Austria, B/Phuket (The 2022 Southern hemisphere)

ราคาพิเศษ 590 บาท

(ราคานี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 7 ปี ขึ้นไป)

เงื่อนไข :

  1. ระยะเวลา วันนี้ – 31 ธ.ค. 2565
  2. ราคาดังกล่าวรวมค่าการพยาบาล ค่าโรงพยาบาลแล้ว ไม่มีค่าแพทย์
  3. สำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 7 ปี มีค่าแพทย์เพิ่มเติม
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามได้ที่ : โทร (034) 417-999 สายด่วน 1715

ผู้ใหญ่ ศูนย์วัคซีน อาคาร A ชั้น 2 เวลา 8.00 – 17.00 น. ต่อ 122

เด็ก ศูนย์เด็กสุขภาพดี อาคารกุมารเวช ชั้น 1 เวลา 8.00 – 20.00 น. ต่อ 9125