โรงพยาบาลเอกชัย ให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้กับ ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 เพื่อป้องกันโควิด-19 ที่กำลังแพร่กระจายในโรงเรียน โดยมี นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการ และ นายนัทธ์ เอื้ออารีมิตร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด รพ.เอกชัย ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา