fbpx

Vaccine for Parents


Vaccine for Parents วัคซีนเพื่อลดความเสี่ยง…จากการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนให้แก่คนที่คุณรัก❤️
💉วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
💰ราคา 890 บาท
💉วัคซีนป้องกันงูสวัด
💰ราคา 5,800 บาท
💉วัคซีนป้องกันปอดอักเสบติดเชื้อ ชนิด PCV13
💰ราคา 3,590 บาท
💉วัคซีนป้องกันปอดอักเสบติดเชื้อ ชนิด PCV13 + PPSV23
💰ราคา 4,490 บาท
✨✨หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วัคซีน ☎️โทร. 1715 ต่อ 122, 124

2020-03-30T10:19:44+07:00