Vaccine for Parents วัคซีนเพื่อลดความเสี่ยง…จากการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนให้แก่คนที่คุณรัก
– วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ราคา 890 บาท
– วัคซีนป้องกันงูสวัด
ราคา 5,800 บาท
– วัคซีนป้องกันปอดอักเสบติดเชื้อ ชนิด PCV13
ราคา 3,590 บาท
– วัคซีนป้องกันปอดอักเสบติดเชื้อ ชนิด PCV13 + PPSV23
ราคา 4,490 บาท
หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วัคซีน โทร. 1715 ต่อ 122, 124