โรงพยาบาลเอกชัย เปิดให้บริการทำ วัคซีนพาสปอร์ต (International Vaccination Certificate) #ราคา 100 บาท สะดวก สบาย ใกล้คุณ
.
เอกสารที่ต้องเตรียม
1.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน🛫
2.เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
*ระยะเวลาจัดทำ 4 วัน ทำการ
.
ติดต่อสอบถามที่ : ศูนย์บริการลูกค้าโรงพยาบาลเอกชัย โทร. 1715 ต่อ 103, 104
“สัมผัสจากใจ ห่วงใยดูแลคุณ”