วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปกป้องไข้หวัดใหญ่ยกครัว #วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ 590.- /เข็ม

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2021

  1. an A/Vitoria/2570-2019 (H1N1) pdm09-like virus
  2. an A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus
  3. a B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)-like virus
  4. a B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์วัคซีน โทร.(034) 417-999 ต่อ 122, 124 สายด่วน 1715