ปวดเข่าข้อเข่าเสื่อม รักษาด้วยการฉีดน้ำเลี้ยงผิวข้อเข่า
– ลดอาการข้อเข่าฝืด ตึง
– ลดอาการปวดข้อเข่า
– ชะลอ หรือไม่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
– ข้อเข่าเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
– ลดอาการอักเสบ

ชนิดฉีด 1 ครั้ง ราคา 8,900 บาท/ครั้ง
ชนิดฉีด 3 ครั้ง ราคา 5,900 บาท/ครั้ง
รวมค่าแพทย์ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการแล้ว

ติดต่อสอบถาม : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โทร. 034-417-999 หรือ 1715 ต่อ 132, 133