ปวดเข่าข้อเข่าเสื่อม รักษาด้วยการฉีดน้ำเลี้ยงผิวข้อเข่า

  • ลดอาการข้อเข่าฝืด ตึง
  • ลดอาการปวดข้อเข่า
  • ชะลอ หรือไม่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
  • ข้อเข่าเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น
  • ลดอาการอักเสบ

ชนิดฉีด 1 ครั้ง ราคา 8,900 บาท/ครั้ง

ชนิดฉีด 3 ครั้ง ราคา 5,900 บาท/ครั้ง

รวมค่าแพทย์ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการแล้ว

ติดต่อสอบถาม : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

โทร. 034-417-999 หรือ 1715 ต่อ 132, 133