ชื่อ : นายแพทย์วรวัธ บุญญาจันทร์
ชื่อ : นายแพทย์วรวัธ บุญญาจันทร์
ความชำนาญพิเศษ : สูตินรีเวช
เฉพาะทาง : วัยทองชาย-หญิง, ผู้มีบุตรยาก
แพทย์ :

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

– วุฒิบัตรสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา / โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
– Reproductive Biology Unit, Department of Obstetics and Gynecology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

เวลาออกตรวจ :-
หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 158