บอกลาฟันเก่าต้อนรับสีฟันใหม่ ยิ้มสวยอย่างมั่นใจ ฟอกสีฟัน ZOOM
เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัยต่อช่องปาก ปรับสีฟันให้สว่างขึ้นได้ ตั้งแต่ทำครั้งแรก พิเศษ 8,900 บาท จากราคาปกติ 11,000 บาท
ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2566