อีเคเอช แคลเซียม พลัส

ผลิตภัณฑ์ของนมชนิดเม็ดเคี้ยว

Calcium กับ Vitamin D 3

วิตามินดีมีส่วนช่วยให้ระดับแคลเซียมในเลือดเป็นปกติ

– วิตามินดีมีส่วนช่วยคงสภาพปกติของกระดูก

– วิตามินดีมีส่วนช่วยคงสภาพปกติของฟัน

– วิตามินดีมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของกล้ามเนื้อ

– วิตามินดีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน