ร่วมงานกับเรา 2019-04-18T11:42:11+07:00

รับสมัครงานด่วน
รับสมัครงานพนักงาน ประจำคลินิคศูนย์มีบุตรยาก พระราม9

– นักวิทย์ (นักวิทยาศาสตร์)
– เจ้าหน้าที่การเงิน
– ผู้ช่วยพยาบาล
– เจ้าหน้าที่บัญชี
– พยาบาลวิชาชีพ

ลำดับ ตำแหน่ง แผนก จำนวนอัตรา หมายเหตุ
1  กุมารแพทย์ท๋ัวไป และ SUBBOARD  แพทย์
2  อายุรแพทย์ทั่วไป และ SUBBOARD  แพทย์
3  สูตินรีเวช (หญิง)  แพทย์
4  ศัลยแพทย์ทั่วไป (ประจำ)  แพทย์
5  เจ้าหน้าที่เวชระเบียน เวชระเบียน 1
6  พยาบาลวิชาชีพ OPD / IPD 3
7  เจ้าหน้าที่การเงิน การเงิน 1
8  หัวหน้าแผนก ER (มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป) ER 1
9  ช่างซ่อมบำรุง วิศวกรรม 1
10  ผู้ช่วยแม่ครัว โภชนาการ หลายอัตรา
11  ผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA) OPD / IPD หลายอัตรา
12  เจ้าหน้าที่สรรหาจัดจ้าง บุคคล 1
13  เจ้าหน้าที่เวชกรฉุกเฉิน EMRC 1

สามารถกรอกใบสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่  แบบฟอร์มสมัครงาน คลิ๊ก
หรือ ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่าย HR 034-417-999 ต่อ 210 หรือ 209 
หรือคุณนำชัย 086-895-9322

สมัครแพทย์ ติดต่อเลขาแพทย์ 0817631937 คุณพัชราภา

เอกสารที่ต้องเตรียมมา
– บัตรประชาชน ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
– วุฒิการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา
– ใบประกาศนียบัตร
– ใบรับรองการฝึกงาน หรือผ่านงาน(ถ้ามี)

**กรณีมาสมัครด้วยตนเองรบกวนนำเอกสารหรือหลักฐานตัวจริงแนบมาด้วย