ลำดับ ตำแหน่ง แผนก จำนวนอัตรา หมายเหตุ
1 พยาบาลวิชาชีพ OPD / IPD หลายอัตรา
2 ผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA) OPD / IPD หลายอัตรา
3 ผู้ช่วยแม่ครัว (วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป) โภชนาการ หลายอัตรา
4 เจ้าหน้าที่วิศวกรรมบริการ วุฒิการศึกษา ปวช.ปวส. (สายอุตสาหกรรม ทุกสาขา) มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิศวกรรมบริการ 2
5 เภสัชกร เภสัชกรรม 1
6 นักโภชนาการ โภชนาการ 1
7 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส.) จัดซื้อ 1
8 แม่ครัว โภชนาการ 1
9 นักายภาพบำบัด กายภาพ 1

สามารถกรอกใบสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่  แบบฟอร์มสมัครงาน คลิ๊ก
หรือ ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่าย HR 034-417-999 ต่อ 9634

รับสมัครแพทย์ดังนี้
1. อายุรกรรมทางเดินอาหาร (GI-MED)
2. แพทย์ทารกแรกเกิด (NEWBORN) FULL-TIME และ PARTTIME
สนใจติดต่อสำนักผู้บริหาร เลขาแพทย์ 034417999 ต่อ 9697
สมัครแพทย์ ติดต่อเลขาแพทย์ 0817631937 คุณพัชราภา

เอกสารที่ต้องเตรียมมา
– บัตรประชาชน ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
– วุฒิการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา
– ใบประกาศนียบัตร
– ใบรับรองการฝึกงาน หรือผ่านงาน(ถ้ามี)

**กรณีมาสมัครด้วยตนเองรบกวนนำเอกสารหรือหลักฐานตัวจริงแนบมาด้วย