GOOGLE MAP

  ข้อมูลผู้ติดต่อ

  • โรงพยาบาลเอกชัย

  • 99/9 หมู่4, ถนนเอกชัย
   ตำบลโคกขาม, อำเภอเมือง,
   จังหวัดสมุทรสาคร, 74000

  • 034 – 417999
   สายด่วน 1715
   inter@ekachaihospital.com
   info@ekachaihospital.com

  เวลาทำการ

  เปิดทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง