การประเมินภาวะฮอร์โมน
เพื่อการเป็น “เพศ” ที่สมบูรณ์แบบ
(Hormones Transgender Check-up)

  • Package การตรวจฮอร์โมนสำหรับ
    (ชาย เป็น หญิง)
    พิเศษราคา 5,900 บาท
  • Package การตรวจฮอร์โมนสำหรับ
    (หญิง เป็น ชาย)
    พิเศษราคา 5,900 บาท

หมายเหตุ :
ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
ศูนย์สูติ – นรีเวช และผู้มีบุตรยาก
โทร. (034) 417-999 ต่อ 158, 221, 222 สายด่วน 1715