ฉลองครบรอบความสำเร็จ 9 ปี โรงพยาบาลเอกชัย เอาใจคนสุขภาพดี ด้วยการจัด โปรโมชั่น โปรแกรมตรวจสุขภาพ 999 บาท จากปกติ 3,310 บาท และ โปรแกรม หน้าสวยใสด้วย cryo 3 ครั้ง 999 บาท จากปกติ 6,000 บาท ลูกค้าผู้สนใจสามารถซื้อผ่านทาง Website : https://www.ekachaihospital.com/mh/สั่งจองโปรโมชั่น/ หรือ Facebook : https://www.facebook.com/ekachai.hospital และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ค่ะ เพราะพลาดครั้งนี้..อาจต้องรออีก 9 ปี นะคะ..

ไวนิล 9 ปี ข้างโรงพยาบาล
ขั้นตอนการ สั่งซื้อผ่าน website หรือ facebook :

1.  แจ้งความประสงค์ซื้อ และจำนวนโปรแกรมที่ต้องการซื้อ
2. โอนเงินเข้าบัญชีของ บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด ดังนี้

  • ธนาคาร กรุงไทย จำกัด เลขที่ บัญชี 712-6-05979-5 กระแส รายวัน
  • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด เลขที่บัญชี 570-3-02777-5 กระแสรายวัน
  • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด เลขที่บัญชี 480-0-00154-9 กระแสรายวัน
  • ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด เลขที่บัญชี 923-3-00010-9 กระแสรายวัน
  • ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด เลขที่บัญชี 184-1-08080-3 กระแสรายวัน

 

3. เขียนชื่อ-นามสกุลผู้ ซื้อ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อม ชื่อโปรแกรมที่สั่งซื้อ ลงบนสลิปโอนเงิน และถ่ายรูปส่ง เพื่อแจ้ง การโอนเงิน

4. เจ้าหน้าที่ยืนยันการ โอนเงิน

5. สามารถมารับบริการได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยการนัดหมายล่วงหน้า

การรับบริการ :

นัดหมายการรับบริการล่วงหน้า ณ แผนกที่ให้บริการตามโปรแกรมที่ต้องการ

· โปรแกรมตรวจสุขภาพ 14 รายการ ราคาพิเศษ 999.-

รับ บริการ ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โทร.1715 ต่อ 122,124

· โปรแกรมหน้าสวยใสด้วย Cryo * 3 ครั้ง ราคาพิเศษ 999.-

รับบริการ ณ ศูนย์ผิวหนังและความงาม โทร.1715 ต่อ 201

1. นำสลิปโอนเงินตัวจริง มาแสดงเพื่อรับสิทธิ์ ณ แผนกที่รับบริการ

2. เมื่อรับบริการเรียบ ร้อยแล้ว จะได้รับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน

ระยะเวลาการจำหน่าย โปรแกรม : วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2558

ระยะเวลาการับบริการ : ภายใน 31 กรกฎาคม 2558
(โปรแกรมหน้าสวยด้วย cryo ต้องใช้เฉพาะ ครั้งแรกภายใน ระยะเวลาที่กำหนด)

ข้อมูลโดย : แผนกการตลาด โทร 261, 262