การออกกำลังกายในท่าที่ช่วยให้คลอดง่าย มีประโยชน์คือ

  • เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อที่เกี่ยวกับการคลอด
  • เพื่อช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดี
  • เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการคลอด

ท่าที่ 1
นั่งบนเก้าอี้หรือพื้น แล้วแยกขาทั้ง 2 ข้างออก จากนั้นโน้มตัวไปข้างหน้าท่านี้ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของร่างคุณแม่ และความใหญ่ของท้อง เพราะมีผลต่อการโน้มตัวลงว่าจะได้มากน้อยแค่ไหน

108_20090330144324_

ท่าที่ 2
ยืนจับพนักเก้าอี้ แยกขาให้พอดีกับระดับหัวไหล่ จากนั้นย่อเข่าขึ้นลง 10 คร้งท่านี้ช่วยให้กล้ามเนื้อหลังได้ทำงานไปพร้อมๆ กับการยืดขยายของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกร้าน

ท่าที่ 3
นั่งขัดสมาธิ และยกมือขึ้นประสานกันเหนือศรีษะ และลดมือลงมาที่ระดับหัวไหล่ (ทำได้เท่าที่สามารถ)ท่านี้จะช่วยให้กล้ามเนื้ออุ้มเชิงกร้านได้มีการยืดขยาย และยังช่วยให้เกิดการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหลัง