นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผอ.รพ.เอกชัย นำทีมผู้บริหาร แพทย์ พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธา กราบนมัสการ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ในโอกาสที่ท่านมารับบิณฑบาตปัจจัย และของใช้จำเป็นจากผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ร่วมบริจาคให้กับหลวงพ่อ ผ่านทางโรงพยาบาลเอกชัย เพื่อใช้สำหรับเด็กผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยในการนี้ มีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบำเพ็ญทานบารมี ถวายปัจจัยเป็นจำนวนเงินใช่ยอดนี้ไหมครับ 272,091 บาท และของใช้จำเป็นเป็นจำนวนมาก ดังเช่นทุกครั้งผ่านมา