นิตยสาร health plus ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชัย จัดกิจกรรมคนยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ รักการดูแลตนเอง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ร่วมเสวนาหัวข้อ “โรคไตไม่ไกลตัวเด็ก” จัดประกวด หนูน้อยเอกชัยCreate