คุณผู้หญิงหลายๆ ท่านที่ต้องการมีบุตรแต่มีปัญหาเนื่องจากเป็นโรคต่างๆ ที่มีปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิด ภาวะมีบุตรยาก นั้น ปัญหาที่เกิดในเพศหญิงถือเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการมีบุตรยากถึงร้อยละ 70 เลยทีเดียว แต่อีกส่วนหนึ่งจะเป็นสาเหตุมาจากเพศชาย การตรวจหาความผิดปกติในเพศชายนั้น สะดวกกว่าเพศหญิง เพียงการตรวจพิเคราะห์น้ำอสุจิก็จะทราบได้ว่าเชื้อแข็งแรงพร้อมหรือไม่ สำหรับในเพศหญิงสาเหตุส่วนใหญ่ของการมีบุตรยากเกิดจากปัจจัยของท่อนำไข่ผิดปกติตีบตัน คดงอ รองลงมาเกิดจากปัจจัยภายนอกของโพรงมดลูก เช่น อาจจะมีเนื้องอกหรือความสมบูรณ์ไม่พอเพียงของเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก และปัจจัยจากรังไข่ซึ่งเป็นแหล่งสร้างไข่เพื่อมาปฏิสนธิกับตัวอสุจิ การวิเคราะห์หาสาเหตุของการก่อให้เกิดมีบุตรยาก เป็นปัจจัยสำคัญเพื่อการวางแผนการแก้ไขรักษาได้ถูกต้องต่อไป

108_20090330144324_

บริการของศูนย์

 • ICSI (อิ๊กซี่) คือ การใช้เข็มฉีดเชื้ออสุจิหนึ่งตัวเข้าไปในไข่เพื่อช่วยปฏิสนธิ ให้เกิดเป็นตัวอ่อนเมื่อได้ตัวอ่อนแล้วจึงย้ายฝากเข้าสู่โพรงมดลูก
 • PESA (พีซ่า) คือ การดูดตัวอสุจิออกมาจากบริเวณถุงพักน้ำเชื้อ เพื่อนำมาผสมกับไข่ให้เป็นตัวอ่อนด้วยวิธีการทำอิ๊กซี่ ในกรณีที่ฝ่ายชายไม่มีอสุจิ
 • TESE (เทเซ่) คือ การตัดชิ้นเนื้อเล็กๆจากอัณฑะมาหาตัวอสุจิ เพื่อนำมาผสมไข่ให้เป็นตัวอ่อนด้วยวิธีการทำอิ๊กซี่ ในกรณีที่ฝ่ายชายไม่มีอสุจิ
 • PGD คือ เทคนิคการตรวจวินิจฉัยตัวอ่อน เพื่อดูจำนวนโครโมโซม หรือ สารพันธุกรรมที่ผิดปกติ เพื่อการคัดเลือกตัวอ่อนที่ปรากจากความผิดปกติทางพันธุกรรม สำหรับการตั้งครรภ์
 • Embryo transfer (ET) การย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก การแช่แข็งไข่ เพื่อเก็บไว้ในอนาคต การแช่แข็งอสุจิ เพื่อเก็บไว้ในอนาคต การแช่แข็งตัวอ่อน เพื่อเก็บไว้ในอนาคต

babies1-thumb-550xauto-96525

MINC Mini-incubators
คือ ตู้อบขนาดเล็กสำหรับเลี้ยงตัวอ่อน ที่มีการควบคุมอุณหภูมิปริมาณออกซิเจน และคาร์บอนไดออกดไซด์ให้พอเหมาะกับการเติบโตของตัวอ่อน โดยเลียนแบบสภาวะตามธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมของตัวอ่อนในโพรงมดลูก
Culture Medium
ตัวอ่อนจะเจริญเติบโตอยู่ในของเหลวที่เรียกว่า Culture Medium คุณภาพของ Culture Medium
นี้สำคัญต่อระบวนการเด็กหลอดแก้วอย่างมาก นี่คือเหตุผลที่เราใช้ Culture Medium
Blastocyst Culture and Implantation
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายฝากตัวอ่อนในระบบบลาสโตซิตส์ชั้นนำของโลกอันเป็นเทคนิคซึ่งเอื้อให้ตัวอ่อนเติบโตถึงระยะบลาสโตซิตส์ก่อนจะโอนถ่ายกลับเข้าตัวมารดา ซึ่งทำให้เรามีโอกาสได้ตรวจสอบศักยภาพของตัวอ่อนที่มีการพัฒนาอย่างดีที่สุด เพื่อย้ายเข้สู่โพรงมดลูกสำหรับการตั้งครรภ์ ซึ่งวิธีนี้ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของการตั้งครรภ์จากเด็กหลอดแก้ว การย้ายฝากตัวอ่อนในระยะนี้
Blastocyst Biopsy
เราใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงตัวอ่อนจนถึงระยะบลาโตซิตส์ ก่อนทำการแบ่งเซลล์ไปเพื่อศึกษาพันธุกรรม และสามารถทราบผลภายในวันเดียวกัน เราสามารถตรวจสอบพันธุกรรมในตัวอ่อน เพื่อคัดเลือกตัวอ่อนที่ปลอดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม เพื่อการตั้งครรภ์
Per-Implantation Genetic Diagnosis (PGD)
คือกระบวนการตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนย้ายกลับ โดยการดึงเซลล์จากตัวอ่อน 3-5 เซลล์ ไปทำการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ จากเซลล์น้อยๆ สามารถแยกตัวอ่อนที่มีภาวะดาวซินโดรม, เบต้า-ธาลัสซีเมีย.ชีสติกไฟโบรซิส, อันติงตันส์ ดิชีส และโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอื่นๆ อีกหลายโรค ทำให้สามารถตัดปัจจัยอันเป็นอุปสรรคต่อการตั้งครรภ์ได้
Frozen embryo storage
เราสามารถแช่แข็งตัวอ่อนจากกระบวนการเด็กหลอดแก้วครั้งแรกเอาไว้ เพื่อใช้สำหรับการย้ายฝากในรอบถัดไป โดยผู้ป่วยไม่ต้องรับการกระตุ้นไข่อีก การแช่แข็งตัวอ่อนไม่สามารถทำได้เสมอไป ขึ้นอยู่กับคุณภาพตัวอ่อนก่อนการพิจารณาแช่แข้ง

how-much-does-in-vitro-fertilization-cost

ผู้ที่ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

 • คู่สมรสที่มีปัญหาในการตั้งครรภ์
 • คู่สมรสที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นโรคหรือเป็นพาหะของโรคทางพันธุกรรม
 • คู่สมรสที่จำเป็นต้องคัดเลือกเพศบุตร เนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์
 • คู่สมรสที่ประสบปัญหาภาวะแห้งเป็นอาจิณ
 • คู่สมรสที่อายุมากและมีบุตรยาก
 • คนโสดที่มีความต้องการในการเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์ (ไข่ หรืออสุจิ) ไว้เพื่อใช้ในอนาคต

ประวัติแพทย์ที่ทำการรักษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ชั้น 2 โทร 1715 หรือ 034-417-999 ต่อ 158

นัดหมายแพทย์