คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงาน รพ.เอกชัย ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” โดยร่วมร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมกันน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกับประชาชนชาวไทย ทั่วประเทศ และทั่วโลก เมื่อเวลา 8.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา
s__14147603 25591122_9845 dsc_0488%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b9%8c