“ร่วมปันน้ำใจ ให้น้อง” โครงการรักบ้านเกิด ปี 3 โรงพยาบาลเอกชัย ร่วมกับ บริษัท ไทยโอชูก้า จำกัด ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน ณโรงเรียนบ้านองสิต อ.ศรีสวัสดิ์  จ.กาญจนบุรี วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558

ไวนิลป้ายรับบริจาคของ ปี3 (คลีเอทแล้ว)